bloeddruk meten

Meten van de bloeddruk

Bij de meeste mensen is de bloeddruk wel eens gemeten. Het is eenvoudig en pijnloos proces wat thuis gedaan kan worden met de aanschaf van een bloeddruk meter. De meting geeft veel nuttige informatie over de conditie van het hart en bloedvaten. Bij het meten van de bloeddruk wordt zowel de bovendruk als de onderdruk gemeten, tevens zijn er meerdere metingen nodig om een uitspraak te doen over de bloeddruk.

Bloeddruk meten

Het meten van de bloeddruk wordt uitgedrukt in millimeters kwikdruk (mm Hg). Het meten van de bloeddruk wordt gedaan door een manchet om de linker bovenarm te plaatsen. Door het oppompen van deze manchet om de linker bovenarm wordt de slagader dichtgedrukt. De bloedstroom stopt en de polsslag is niet meer voelbaar.  De band loopt dan weer langzaam leeg. Wanneer de manchet weer leeg loopt gaat het bloed weer stromen in de linker bovenarm. Op het moment dat het bloed weer door de aderen loopt (en de polsslag weer gevoeld kan worden) wordt de bovendruk gemeten. De band loopt verder leeg en als het bloed weer vrij kan stromen, wordt de onderdruk gemeten. Het bloeddruk meten levert dus altijd twee getallen/waarden op.Het beginpunt waarop de bloedstroom in het ritme van de hartslag hoorbaar is, is de (systolische) bovendruk. Deze druk is groter dan die in de manchet en het bloed perst zich door de slagader. Dit veroorzaakt een toon. De manchet loopt verder leeg. Het punt waarop het bloed weer ongehinderd doorstroomt en de toon niet langer meer hoorbaar is, is de (diastolische) onderdruk.

Bij een gezonde volwassene is de bloeddruk ongeveer 120/80, waarbij 120 mmHp de bovendruk is en 80 mmHp de onderdruk.
Hoe vaak bloeddruk meten?

Er zijn meerdere metingen nodig om een uitspraak te doen over de hoogte van de bloeddruk. Nadat één keer vastgesteld is dat de bloeddruk te hoog is, is naar medische begrippen nog geen sprake van verhoogde bloeddruk (hypertensie). Hiervoor zijn meer metingen nodig. Er wordt meestal pas gesproken van een verhoogde bloeddruk 3 tot 5 metingen dit uitwijzen. Daarbij wordt er ook gekeken naar de omstandigheden waarin die metingen zijn uitgevoerd. Als een persoon nerveus is en niet uitgerust, kan dat de bloeddrukmeting minder betrouwbaar maken.